JavaScript must be enabled! Informacije za sponzore
 INFORMACIJE ZA SPONZORE

Poštovani,
Pozivamo Vas da učestvujete na Godišnjem kongresu reumatologa koji će se održati u hotelu Mona Plaza u Beogradu od 13. do 16. septembra 2020. godine. Ukoliko planirate aktivno učešće u pratećem sadržaju kongresa (iznajmljeni termin za simpozijum ili predavanje) molimo Vas da Organizacionom odboru kongresa dostavite planirane teme i predavače.

Ovlašćeni tehnički organizator kongresa je MONDORAMA doo Niš

Prijava svih učesnika na kongresu lekara i farmaceutskih predstavnika biće moguća jedno popunjavanjem formulara za registraciju na sajtu.

Pored sponzorskih paketa u ponudi je:

Iznajmljivanje termina za:

 • Tematski simpozijum u trajanju od 45 min
 • Predavanje u trajanju od 20 min

Iznajmljivanje izložbenog prostora:

 • Veličine 4 m2 (2m x 2m)
 • Veličine 6 m2 (3m x 2m)

Oglašavanje u štampanom materijalu:

 • Oglas u Zborniku radova kongresa
Sponzorski paketi:

Zlatni sponzorski paket koji sadrži:

 • Dva termina za iznajmljeni termin za simpozijum u trajanju od po 45 min (simpozijum)
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 10 m2
 • 3 reklamna mesta u Zborniku radova
 • Organizacija obroka za sve učesnike kongresa
 • Troškovi izrade kongresnih torbi za sve učesnike kongresa
 • Troškove izrade trakica za ID kartice za sve učesnike kongresa

Srebrni sponzorski paket koji sadrži:

 • Jedan iznajmljeni termin za simpozijum u trajanju od 45 min (simpozijum)
 • Sponzorisano predavanje u trajanju od 20 min
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 8 m2
 • 2 reklamna mesta u Zborniku radova kongresa
 • Organizacija obroka za sve učesnike kongresa

Bronzani sponzorski paket koji sadrži:

 • Iznajmljeni termin za simpozijum u trajanju od 45 min (simpozijum)
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 6 m2
 • 1 reklamno mesto u Zborniku radova kongresa
 • Deo troškova organizacije obroka za sve učesnike kongresa