JavaScript must be enabled! Stručne informacije
 DETALJI KONGRESA

Početak rada Kongresa reumatologa (UReS) predviđen je u nedelju 13.09.2020. godine u 14:00 časova, a završetak rada predviđen je u sredu 13.09.2020. godine u 14:00 časova.

Početak rada Kongresa obolelih od reumatskih bolesti (ORS) predviđen je u nedelju 13.09.2020. godine u 14:00 časova, a završetak rada predviđen je u ponedeljak 14.09.2020. godine u 14:00 časova.

Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa.

Rok za prijavu radova je 10. jul 2020. godine. Slanje apstrakata moguće je isključivo preko sajta kongresa.

Stručni rad kongresa održaće se u kongresnoj sali hotela Mona Plaza.

Svi registrovani učesnici imaće preko android mobilnih telefona pravo pristupa na besplatnu kongresnu wi-fi mrežu. Povezivanje na wi-fi mrežu URES2020 omogućiće ušesnicima pristup interaktivnim stručnim sadržajima i dobijanje informacija tokom učeća na kongresu.

Program simpozijuma obuhvatiće:

  • Predavanja po pozivu (u trajanju od 30 minuta),
  • Kliničke radionice (u trajanju od po 60 minuta),
  • Usmena saopštenja (u trajanju od 7 minuta)
  • Poster prezentacije (u trajanju od 3 minuta). Predstavljanje postera će biti elektronsko, tako da nije predviđena papirna forma postera. Postere pripremiti u PowerPoint formatu (9:16 - uspravno)

Redovna Skupština Udruženja reumatologa Srbije održaće se u toku trajanja kongresa o čemu cemo dati naknadnu informaciju.

Na završnoj večeri Kongresa biće dodeljene sledeće nagrade:

  • Za najveći naučni doprinos između dva kongresa za mladog istraživača (do 40 godina);
  • Za najveći naučni i stručni doprinos u reumatologiji između dva kongresa (za starije od 40 godina);
  • Nagrada za životno delo (istaknutim reumatolozima);
  • Nagrada za najbolji originalni rad izložen na Kongresu;
  • Nagrada za najbolju poster prezentaciju izloženu na Kongresu.