JavaScript must be enabled! Godišnji Kongres Udruženja Reumatologa Srbije [UReS] 2020
 ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA 
Predsednik organizacionog odbora:
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica

Generalni sekretar:
Doc. dr Bojana Stamenković


Sekretari:
Asist. dr sci. med. dr Tatjana Živanović Radnić,Asist. dr sci. med. dr Ivica Jeremić


Tehnički sekretar:Gordana Ristanović


Članovi: Prof. dr Nemanja Damjanov,
Prof. dr Marina Deljanin Ilić,
Prim. dr Mirjana Lapčević,
Prof. dr Aleksandra Lučić Tomić,
Prof. dr Igor Mitić,
Mr sci. med. dr Jovan Nedović,
Prof. dr Milan Petronijević,
Prim. dr Negovan Stojšić,
Prof. dr Jelena Vojinović