JavaScript must be enabled! Godišnji Kongres Udruženja Reumatologa Srbije [UReS] 2020

VAŽNO!
PROMENA TERMINA I NAČINA ODRŽAVANJA KONGRESA UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE [UReS] I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE [ORS] 2020

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učesćem 2020, održaće se u periodu 17. do 20. novembra 2020. godine.
Kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa. Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije.

Rok za prijavu sažetka je 01. oktobar 2020. godine. Slanje apstrakata moguće je isključivo preko sajta kongresa.

Organizator kongresa:


Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju, Resavska 69
11000 Beograd
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Nemanja Damjanov
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Predsednik Udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
Tehnički organizator kongresa (sekretarijat kongresa)
MONDORAMA doo Niš
E-mail: rheumatology@mondorama-kongresi.rs
Website: www.mondorama.rs

Zlatni sponzor kogresa
MSD (MERCK SHARP & DOHME)
Omladinskih brigada 90A/1400, Beograd
Website: www.msd.rs


KONGRES
Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije
i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije
sa međunarodnim učesćem 2020,
biće održan 17. do 20. novembra 2020. godine.

PLAĆANJE
Uplatu možete izvršiti preko agencije
MONDORAMA doo Niš,
Obrenovićeva 25/1,
18000 Niš,


KONTAKT
Kontakt za sve informacije:
+381 (0)18 259 500,
+381 (0)18 259 501.
rheumatology@mondorama-kongresi.rs
www.mondorama.rs
Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.