JavaScript must be enabled! Prijava

  PRIJAVA UČEŠĆA 

VAŽNO!
Za prijavu učešća, potrebno je da popunite online formu u nastavku, isključivo sa podacima lekara-učesnika kongresa (ne unositi i podatke osobe koja je u ime učesnika vršila prijavu). Nakon slanja prijave, stići će Vam potvrda o registraciji na e-mail adresu ostavljenu u prijavi.

LIČNI PODACI*

KONGRESNI PAKETI*

KOTIZACIJA (240 eura)

Za učešće u radu Kongresa za sve one koji ne koriste paket aranžman predviđena je kotizacija koja obuhvata kongresni materijal, ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, koktel dobrodošlice, kafe pauze, zajedničke ručkove i večere, sertifikat

KONGRESNI PAKET SA UKLJUČENOM KOTIZACIJOM ZA LEKARE (370 eura)

Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu Mona Plaza, kongresni material, ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, sertifikat, kafe pauze, obroke, zajedničke večere.

KONGRESNI PAKET ZA PREDSTAVNIKE FARMACEUTSKIH KUĆA (320 eura)

Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu Mona Plaza, kongresni material, ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, sertifikat, kafe pauze, obroke, zajedničke večere

KONGRESNI PAKET ZA ČLANOVE ORS-a (75 eura)

Paket za članove ORS-a (13-14. septembar 2020. godine) obuhvata: smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu "Mona Plaza", organizovani prevoz, kongresni material i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, koktel dobrodošlice, kafe pauze, sertifikat.

KOTIZACIJA ZA ČLANOVE ORS-a (30 eura)

Kotizacija za članove ORS-a (13-14. septembar 2020. godine) obuhvata: kongresni material i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, koktel dobrodošlice, kafe pauze, sertifikat.

PREVOZ AUTOBUSOM (opciono)

Za učesnike Kongresa biće organizovan autobuski prevoz

NOVI SAD - BEOGRAD - NOVI SAD (20 eura)

NIŠ - BEOGRAD - NIŠ (40 eura)

NAČIN PLAĆANJA*

LIČNO
KOMPANIJA

Molimo Vas da proverite tačnost podataka koje ste uneli u registracionu prijavu*

Saglasna/an sam sa uslovima učešća na Kongresu i sa Opštim uslovima putovanja turističke agencije Mondorama doo Niš.

* Obavezno polje
Na osnovu prijave izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu.
PDV se ne iskazuje na osnovu člana 35. Stav 7 Zakona o PDV.
Cene su iskazane u eurima. Obračun će se vršiti po prodajnom kursu Narodne Banke Srbije na dan fakturisanja.
Organizator zardžava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu
Uslovi otkaza su definisani Opštim uslovima putovanja turističke agencije Mondorama doo Niš.