JavaScript must be enabled! Prijava

  PRIJAVA UČEŠĆA 

VAŽNO!
Za prijavu učešća, potrebno je da popunite online formu u nastavku, isključivo sa podacima lekara-učesnika kongresa (ne unositi i podatke osobe koja je u ime učesnika vršila prijavu). Nakon slanja prijave, stići će Vam potvrda o registraciji na e-mail adresu ostavljenu u prijavi.

LIČNI PODACI*

KONGRESNI PAKETI*

KOTIZACIJA (100 eura + PDV)
KOTIZACIJA ZA ČLANOVE ORS-a (30 eura)

NAČIN PLAĆANJA*

LIČNO
KOMPANIJA

Molimo Vas da proverite tačnost podataka koje ste uneli u registracionu prijavu*

Saglasna/an sam sa uslovima učešća na Kongresu i sa Opštim uslovima putovanja turističke agencije Mondorama doo Niš.

* Obavezno polje
Na osnovu prijave izvršni organizator će poslati predračun sa rokom za uplatu.
PDV se ne iskazuje na osnovu člana 35. Stav 7 Zakona o PDV.
Cene su iskazane u eurima. Obračun će se vršiti po prodajnom kursu Narodne Banke Srbije na dan fakturisanja.
Organizator zardžava pravo da u slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i nepredviđenih okolnosti promeni uslove i cenu
Uslovi otkaza su definisani Opštim uslovima putovanja turističke agencije Mondorama doo Niš.