JavaScript must be enabled! Godišnji Kongres Udruženja Reumatologa Srbije [UReS] 2020
 NAUČNI ODBOR KONGRESA 
Predsednik:
Prof. dr Nemanja Damjanov


Sekretar:
Dr Jelena Čolić


Članovi:
Prof. dr Branislav Bobić,
Prof. dr Branislava Glišić,
Prof. dr Tatjana Ilić,
Doc. dr Vera Milić, naučni saradnik,
Doc. dr Predrag Ostojić,
Prof. dr Milan Petronijević,
Doc. dr Goran Radunović,
Doc. dr Gorica Ristić,
Doc. dr Bojana Stamenković,
Doc. dr Sonja Stojanović,
Prim. dr sci. med. Gordana Sušić, naučni saradnik,
Prof. dr Aleksandra Tomić Lučić,
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica,
Prof. dr Doc. dr Mirjana Veselinović,
Prof. dr Jelena Vojinović,
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar