JavaScript must be enabled! Godišnji Kongres Udruženja Reumatologa Srbije [UReS] 2020

VAŽNO! Promena termina održavanja KONGRESA UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE [URES] I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE [ORS] 2020. NOVI TERMIN JE OD 25. do 28. novembra 2020. godine.

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učesćem 2020, održaće se u periodu 25. do 28. novembra 2020. godine, u Beogradu. Zavisno od epidemiološke situacije (pandemija SARS-Cov-2 virusa), praćenje programa će biti omogućeno sa više lokacija.
Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1791/20.

Kako bi pristupili Kongresu i predavanjima molimo Vas da kliknete ovde. Uputstvo za pristup predavanjima kao i za kretanje kroz sajt, možete preuzeti ovde.

Organizator kongresa:


Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju, Resavska 69
11000 Beograd
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Nemanja Damjanov
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Predsednik Udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
Tehnički organizator kongresa (sekretarijat kongresa)
MONDORAMA doo Niš
E-mail: rheumatology@mondorama-kongresi.rs
Website: www.mondorama.rs

Zlatni sponzor kogresa
MSD (MERCK SHARP & DOHME)
Omladinskih brigada 90A/1400, Beograd
Website: www.msd.rs


KONGRES
Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije
i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije
sa međunarodnim učesćem 2020,
biće održan 25. do 28. novembra 2020. godine.

PLAĆANJE
Uplatu možete izvršiti preko agencije
MONDORAMA doo Niš,
Obrenovićeva 25/1,
18000 Niš,


KONTAKT
Kontakt za sve informacije:
+381 (0)18 259 500,
+381 (0)18 259 501.
rheumatology@mondorama-kongresi.rs
www.mondorama.rs
Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.