JavaScript must be enabled! Godišnji Kongres Udruženja Reumatologa Srbije [UReS] 2020

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE [UReS] I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE [ORS] 2020
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učesćem 2020, održaće se u hotelu Mona Plaza u Beogradu u periodu 13. do 16. septembra 2020. godine.
Kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.
Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa. Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije. Postoje tri vrste kotizacija:
  • Kotizacija sa kompletnim učešćem i smeštajem,
  • Kotizacija sa kompletnim učešćem bez smeštaja,
  • Kotizacija sa parcijalnim učešćem.
Svi registrovani učesnici imaće preko android mobilnih telefona pravo pristupa na besplatnu kongresnu wi-fi mrežu. Povezivanje na wi-fi mrežu URES2020 omogućiće učesnicima pristup interaktivnim stručnim sadržajima i dobijanje informacija tokom učeća na kongresu.

Rok za prijavu sažetka je 10. jul 2020. godine. Slanje apstrakata moguće je isključivo preko sajta kongresa.

Organizator kongresa:


Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju, Resavska 69
11000 Beograd
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Nemanja Damjanov
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Predsednik Udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
Tehnički organizator kongresa (sekretarijat kongresa)
MONDORAMA doo Niš
E-mail: rheumatology@mondorama-kongresi.rs
Website: www.mondorama.rs

Zlatni sponzor kogresa
MSD (MERCK SHARP & DOHME)
Omladinskih brigada 90A/1400, Beograd
Website: www.msd.rs


PREVOZ
Za učesnike Kongresa biće organizovan autobuski prevoz iz Novog Sada i Niša
Minimalan broj putnika za realizaciju pevoza je 40 osoba u autobusu.
U koliko se prijavi manji broj od navedenog agencija zadržava pravo otkazivanja organizovanog prevoza.

PLAĆANJE
Uplatu možete izvršiti preko agencije MONDORAMA doo Niš
MONDORAMA doo Niš,
Obrenovićeva 25/1,
18000 Niš,


KONTAKT
Kontakt za sve informacije:
+381 (0)18 259 500,
+381 (0)18 259 501.
rheumatology@mondorama-kongresi.rs
www.mondorama.rs
Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.